söndag 16 mars 2014

MUSIK HISTORIA - VT 14Jag har valt att skriva om den kända kompositören Johann Sebastian Bach som kom från Barockens tid.

Den tyske tonsättaren Johann Sebastian Bach föddes år 1685 i staden Eisenach i Tyskland. Han var en son till stadsmusikanten Johann Ambrosius Bach. Han var yngst av sina syskon. Johann började skolan när han var åtta år gammal och han undervisades i latin och musik.  Mamman Elisabeth Lämmerhirt dog när han var nio år och pappan dog ett år senare. Han blev föräldralös när han var tio år och fick bo hos sin äldste bror Johann Christoph där han uppfostrades väl. Johann Christoph var organist i Ohrdruf och han gick också i skolan. Vid femton års åldern flyttade Sebastian till staden Luneburg där han började på en latinskola som hette Michaelisskolan. Han sjöng även i kören där han också tog orgellektioner. År 1703 slutade skoltiden för Sebastian. Han fick ett jobb som organist i Arnstadt. Många tyckte att han spelade för modern musik. Han var mest anställd vid olika kyrkor. Han påverkades av nordtyska orgelmästare som Pachelbel och Buxtehude. Han besökte Lubeck för att studera Buxtehude. Han blev mycket inspirerad av det och stannade kvar i fyra måndader. År 1707 gifte han sig med Maria Barbara Bach i Dornheimkyrkan. Det blev religionsbråk och sebastian ville bort från Mulhausen och istället så flyttade han till Weimar. Där fick han en tjänst som hovorganist. Hans lön var mycket hög. I Weimar blev han mycket påverkad av vivaldi och hans italienska musik. År 1720 dog hans fru Maria men året efter så gifte hans sig med sångerskan Anna Magdalena och det fick barn.  

Johann Sebastian Bach dog när han var 65 år av en hjärtblödning (28 juli 1750). Det var väldigt få som kände till honom eftersom han aldrig hade rest utanför Tyskland. I slutet av 1800-talet så fick en ung tonsättare vid namn av Felix Mendelsshohn noterna till Matteuspassionen och fick spela upp den i Liepzig. Matteuspassionen är ett musikaliskt verk för solister, körer och orkester. Efter det blev Bach´s musik mycket uppskattande och känt. Idag är han en utav de mest kända och älskade kompositör. Bach lämna inga rikedomar efter sig. Men de fina som han lämnade kvar efter sig var noterna till hans musik.

Bach hade verkligen en riktigt talang för musik. Han var ju mest anställd vid kyrkor så just därför är de flesta av hans kompositioner kyrkmusik, kompositioner för sångsolister, kör och orkester. Bach kämpade hårt genom sitt liv och hans mål blev uppfyllda. 

Bach's verk:

Air Suite Nr.3
Matteus Passionen
Ich habe genug
Kleines Harmonisches Labyrinth
Juloratoriet

Låten ”Air” tyckte jag var väldigt avslappnande och det är ett av det mest kända verk. En fin låt och alla andra låtar är också väldigt fina att lyssna på. När man lyssnar på låten så hör man att den är lite sorglig. man kan höra fler än en stämma, både mörka och ljusa och det gör låten mer mäktigare.  Det blir mer liv i låten. Man hör att det bara är stråkinstrument som spelas. När det låter en mörk stämma så vet man att de är ett stort stråkinstrument som basfiol och när det är ljus ton som violin eller fiol. I mitten till slutet av låten så kan man höra att det blir mörkare ,flera stämmor 

Klicka på länken om ni vill lyssna på låten "Air"

http://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA

OM DU VILL KAN DU KOMPLETTERA för att nå en högre bedömning. Då behöver du 
1. lyssna mycket på något av hans verk för att kunna beskriva det musikaliska händelseförloppet, alltså vad som händer i själva musiken. 

Källor:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach

http://www.ne.se/johann-sebastian-bach

http://www.historiesajten.se/visainfo.asp?id=293

http://www.musiksok.se/

torsdag 6 mars 2014Gunnesboskolan


”Många ungdomar slösar varmvatten idag utan eftertanke”

Möiljo och energi
Lara AL-Edili
Innehållsförteckning
Inledning:
Bakgrundsfakta:
Metod:
Källor:

Inledning:
Det förbrukas väldigt mycket vatten dagligen utan eftertanke. Detta innebär att det finns en hel del att spara. Jag har valt att undersöka hur mycket varmvatten vi använder i min familj. Mitt mål är att jag ska påverka min familj att förbruka mindre varmvatten.

Bakgrundsfakta:
Sverige är ett av de länder i världen som har störst tillgång till vatten. Vi använder vatten mest av allt i huset och det är viktigt för varje hus att ha varmt och kallt vatten. 
I genomsnitt använder varje person i Sverige 180 liter vatten per dygn vilket är mycket. Av dessa använder man ungefär 65% till hygien. 
Genom att bara förkorta duschtiden skulle de medföra stora skillnader. Om man duschar i fem minuter istället för en kvart minskar årsförbrukningen med upp till 500 kWh vilket motsvarar ca 700 kronor/år.
Varmvattenberedare är en apparat som värmer vattnet. För att den ska kunna värma vattnet  behöver den el. Om vi badar och duschar så lite så möjligt behöver inte varmvattenberedaren värma lika mycket och det går då går det inte lika mycket el.
När man värmer varmvatten så krävs det el och när man skapar el går det åt energi. Detta leder till utsläpp som bidrar till växthuseffekten. Växthuseffekten ökar, vilket är negativt.
Växthuseffekten kallas det som innebär koldioxid i atmosfären.  Atmosfären finns runt jorden. Solen åker igenom atmosfären och skickar ut en solstrålning in mot jordytan. Men en del solstrålning försvinner vidare ut till rymden men en stor del stannar kvar i atmosfären och vi får värme. Utan växthuseffekten hade det varit 35 grader kallar vid jordytan än vad det är idag. När man förbränner fossila bränslen bildas koldioxid som är en växthusgas. Gasen går ut i atmosfären och växthuseffekten ökar.
Solenergin kan också bidra till att man minskar koldioxidutsläppen, elberoendet blir mindre och man sparar på jordens resurser. Tips är att man kan utnyttja den förnybara solenergin. Man sparar väldigt mycket på det genom att bygga en solfångare. Man kan tillexempel ha solpaneler på taket och när solens strålning träffar dem så värms plattorna och de producerar el och värme. Fördelar med det är att det är miljövänligt och ren utan något dåligt utsläpp. Effektiviteten i solpaneler beror på hur mycket solljus de får. En nackdel är att man behöver batterier för att lagra energi för användning på natten eller andra tillfällen när det inte finns tillräckligt med solljus. Batterierna blir något extra och kostnaden blir dyrare.

Metod:
Min metod är att ta tiden på alla i familjen som duschar hemma. Jag ska mäta tiden utan att de vet om det. Sedan skall jag genom den informationen och de faktauppgifterna jag har, försöka ändra deras beteende. Därefter ska jag i smyg göra om mätningarna för att kunna jämföra med mitt tidigare resultat. Resultatet efter detta kommer att visa om min information har gjort någon nytta eller ej.  Klarar dem deras mål så belönas dem.Källor: 

Jag har använt mig av en sida som heter sydvatten. Jag blev tipsad om den av min bror. Sidan ägs av ett företag som producerar dricksvatten. Företaget bildades år 1966. Texten är objektiv alltså innehåller den bara ren fakta. Texten vill informera oss.
http://www.ne.se/växthuseffekten hämtad - 2014-02-28
Jag har använt mig av sidan Nationalencyklopedin (NE). Jag hämtar väldigt mycket information därifrån eftersom jag anser den är trovärdig och går att lita på. Ne påstås vara ett av Sveriges största uppslagsverk och skrivs av specialister.  Texten som jag använt mig av är objektivt skriven. 
Har använt mig av sidan wikipedia. Jag anser att den inte är trovärdig och att det är svårt att lita på den. Wikipeda är ett uppslagsvärk och skrivs av sina användare. Texterna kan redigeras  lätt och då vet man inte vem det är som har skrivit den. Texten i wikipedia är objektiv det står inte när den blivit publicerad. Ne är mycket trovärdigare än vad wikipedia är eftersom den skrivs av specialister. 
http://www.gleerupslms.se/  hämtad - 2014-02-28 

Tack för att du läste!

måndag 3 mars 2014

Sammankoppling - oönskad (Överklass och Underklass)


Jag har läst en intressant bok som heter ”Oönskad” och jag tänkte kortfattat sammanfatta boken. Boken Oönskad utspelar sig i framtiden, år 2140. Det handlar om en ny medicin ssom gör att man får leva ett evigt liv och alla som tar medicinen får skriva på ett avtal om att man inte får skaffa hur många barn man vill. Men det finns vuxna oönskade som bryter mot avtalet genom att skaffa fler barn och föräldrarna blir av med barnen. Alla deras barn kallas för oönskade och de hamnar på en anstalt. Barnen undervisas om hur de ska bli bra tjänstefolk men på ett sätt behandlas dom som slavar. De är begränsade och får ingen frihet. Anna är huvudpersonen i boken. Hon bor på Grange Hall. Anna är en väldigt duktig och en lydig oönskad. Hon hatar sina föräldrar och vill inte ens tänka på dem. Hon  skriver ner allt i sin gömda dagbok där hon delar med sig av sina tankar. Det är inte tillåtet i Grange hall. En dag dyker en pojke som heter Peter upp i Grange hall. Han är i samma ålder som Anna och ska precis flytta in. Peter påstår att han känner Annas föräldrar och vill ta med henne till den rätta vägen. Det enda Anna gör är att ignorera Peter. Hon vill inte lyssna eller ha något med honom att göra överhuvudtaget. Utan Annas önskan är att en dag kunna få arbeta hos en önskad kvinna som heter mrs Sharp. 

Jag har valt fördjupa mig i ämnet ”underklass och överklass”
Oönskad hör ihop med ordet underklass. Det menas med att de oönskade har lägre status och att de inte är värda lika mycket som de önskade. De oönskade är mer begränsade och blir ungefär behandlande som slavar medan de önskade lever ett gott liv. 

Jag tänkte sammankoppla Apartheid med mitt ämne. Som politiskt begrepp användes ordet Apartheid och som betydde ”åtskillnad”. Apartheid var ett system för att skilja vita och svarta. Det pågick under år 1948-1994. Sydafrika upptäcktes av européerna och under  1600-talet började områdena koloniseras av holländarna och senare i 1800-talet av britterna. De flesta afrikanska länder hade ingen makt alls utan de behandlades illa. Den engelska folkgruppen var den som styrde och hade makten. 

Det Apartheid handlade om var rättigheter. De vita hade rösträtt, egna bänkar, egna toaletter, restauranger med mera. Dem svarta hade inte samma rättigheter som de vita. De hade väldigt låg status medan de vita hade hög. De svarta fick inte gå in på någon av de vitas platser utan dem fick hålla sig till deras platser. De fick till exempel inte gå någonstans överhuvudtaget utan tillstånd från vita människor. Den svarta befolkningen fick bo i fattiga områden, så kallade hemländer. De fick inga rättvisa löner utan behandlades mer som slavar. 

Nelson Mandela 1918-2013 var den man som var den mest kända internationella motståndaren mot apartheid i SydAfrika. Ungefär när Nelson var 30 fick han inte rösta bara för att han hade fel hudfärg och det upprörde honom väldigt mycket. Under början av 1948 blev det ännu svårare att vara svart. Nelson och många andra protesterade emot till exempel organisationen ANC. Dem ville förändra och deras mål var att protestera utan våld. Nelson blev presidents längre fram och han lyckades med sitt mål och han fortsatte att resa och genomförde sina viktiga möten. 1993 fick Syd Afrikas president och Nelson Mandela Nobels fredspris i Oslo. Han var en riktig frihetskämpe. 


Det finns många likheter mellan boken och den information jag har hittat. Man kan se tydligt att de oönskade behandlades likadant som den mörkhyade befolkningen, alltså att de båda är underklass (mindre värda). Exempel är att de oönskade fick bo på en anstalt som var mer som ett behandlingshem och den mörkhyade befolkningen fick inte bo vart de ville, mest i fattiga områden. En väldigt intressant likhet från boken är att Peter var olydig. Han försökte ändra Annas tankar. Varje gång han var olydig hamnade han i en cell och det var ett straff för de oönskade. Nelson Mandela ville protestera och förändra. För honom var det samma sak. Han åkte fast och hamnade i fängelse för att han protesterade och ville förändra. De båda tänker positivt. Mandela vann det hela med apartheid och jag tror att Peter också kommer att nå sitt mål. De vita och dem oönskade har likheter. Den största likheten är att dem har en väldigt stor makt jämfört med de oönskade och svarta. De svarta fick t ex inte sitta på samma bänk som de vita och de hade skilda toaletter. Men de önskade och oönskade hade det inte så. Dem oönskade fick det mycket mer negativt, de fick bo på en anstalt där de undervisades till tjänstefolk och så hade inte inte svarta. De svarta fick bara inte styra något annars levde dem ett sådant liv som de önskade.


Källor:

apartheid. http://www.ne.se/lang/apartheid, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-02-13.;
apartheid. http://www.ne.se/lang/apartheid, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-02-13.
Nelson Mandela. http://www.ne.se/enkel/nelson-mandela, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-02-13.

Jag har använt mig av en webbsida som heter Nationalencyklopedin (NE). Jag valde den sidan för att den är trovärdig och den går att lita på. Sidan informera oss om den fakta vi vill veta om, alltså är den Objektiv (neutral). Den innehåller bara ren fakta. Ne påstås vara ett av Sveriges största uppslagsverk och skriven av specialister. Texten Apartheid är objektivt skriven. Den har inga åsikter utan innehåller bara ren fakta. Jag har använt mig av en webbsida som heter UR. Det står inte av vem texten är skriven men texten är objektivt skriven och innehåller bara fakta. Det står inte heller när texten publicerades. UR är en del av svensk public service tillsammans med Svt och Sveriges radio. Programmet är indelat i fyra utbildningsområden som är förskola, grund och gymnasie, högskola och vuxenutbildning.Jag har använt mig av Wikipedia. Jag anser att sidan inte är trovärdig och att det är svårt och lita på den. Wikipedia är ett uppslagsverk som skrivs av sina användare. Alltså kan man enkelt redigera faktan på sidan och då vet man inte vem som skrivit det och om faktan är trovärdig. Ne kan är mycket trovärdigare än wikipedia för att de är experter som information skrivs av. Texten på wikipedia är objektivt skriven.

torsdag 13 februari 2014

burnout , the end of the book


Burnout - Character  week 6 

Page 38-52

Josh and the gang don't do anything this weekend, And he needs to relax from the game.
he is with his family and take it easy. Josh and his family go o the garden centre. And he and his sister stand and watching tinfoil barbs and that funny. 


Page 52-64

Josh decides to burn the school and it is because he is jelaous on his sister. he plans everything a day before so that he is safe. Josh want to get that zoo. He want to have a job like her sister. Josh has become dependent to burn things. Its like a habit for him. And
in a way he wants to do it but not really. Many people changes their self because of peer pressure. Many become weaker. after the accident so josh realized that he was wrong, but he never told anyone and kept it to himself. He loves his sister.

tisdag 11 februari 2014


solenenergi

Solenergi är den energin som produceras från solen och den är förnybar. Om man har solpaneler på taket och solens strålning träffar dem så värms plattorna och de producerar el och värme.

Fördelar: Det är gratis och en oändlig energikälla,solenergi är miljövänlig och ren utan något dålig utsläpp


Nackdelar: Att den är farlig för hälsan, Man kan inte sätta på solvärmesystemet när man behöver värme om det inte finns tillräckligt med sol ute.  du behöver batterier för att lagra energi för användning på natten eller andra tillfällen då det inte finns något solljus. Dessa batterier lägger till extra kostnaden för systemet

Vindkraft

Vindkraft placeras ute på en öppen mark men det finns dessutom i havet. Det är därifrån vinden utnyttjas. Vindarna fångas upp ju högre vindkraften är. Det producerar el.

Nackdelar: är att dem är fula, Dem tar stor plats, Mycket låg effektvärde, Den låter väldigt mycket och det kan vara störande, Det kan skada fåglar om de tex flyger in i propellern, Det kräver mycket effekt så att man får rätt effekt.

Fördelar: Den är förnybar, förstör inte miljön, Den är ibland billigare än andra energikällor, skadar inte människans hälsa vilket kärnkraft gör, den tar aldrig slut vilket olja kan göra


torsdag 6 februari 2014

Idrott - Motion och hälsa


Motion är som medicin...

Att motionera är väldigt bra för sin hälsa, Oavsett vilken ålder man är i. En halvtimmes rörelse om dagen hade gjort en stor skillnad både för sin hälsa och sitt humör. Att ta en promenad ute i den friska luften hade inte varit illa. 

Motion hindrar en hel del sjukdomstillstånd som till exempel högt blodtryck och övervikt. Risken för sjukdomar minskar vilket är bra. Hjärnan påverkas av fysisk aktivitet på flera sätt. Depression minskar och man blir på bättre humör.   Minne, inlärning, problemlösning och koncentrationsförmåga kan förbättras genom nybildning av nervceller. Man utvecklas mer genom fysisk aktivitet.

Regelbunden fysisk aktivitet motverkar alltså de hälsorisker som övervikt kan föra med sig. Det viktigaste är att den är regelbunden. Regelbunden motion ger snabbt effekt. För att hålla en hälsosam kroppsvikt så måste det finnas balans mellan energin vi får i oss genom maten och energin vi gör av med när vi rör oss. Äter man mer än vad man gör av sig, ökar man i vikt. Vissa ökar fortare och vissa långsammare. 
Jag anser att det finns två olika vägar inom motion. Att antingen träna för att förbättra sin prestationsförmåga eller för att helt enkelt må bra. De flesta gör det för båda dessa vägarna. För må bra och att få resultat. Styrketräning och konditionsträning är något många tränar sig utav idag. Vissa tränar med hög belastning för att bygga upp muskler och för att resultat framöver medan vissa tränar uthållighet för att bibehålla muskelns form. Konditionsträning tränar många sig även av. Antingen distanslöpning eller intervaller beroende på vad man vill åstadkomma med sin träning. Styrketräning är en anaerob träning. Alltså att kroppen inte hinner ta upp syre när du tränar vilket den gör när du exempelvis joggar. Distanslöpning är aerob träning. Och det är eftersom kroppen hinner ta upp syre medan du joggar vilket den inte gör när du styrketränar med hög belastning. Dessa två olika träningssätt kan vara väldigt bra att planera efter, alltså styrketräning och konditionsträning. Då får du med väldigt mycket, nämligen anaerob och aerob träning. Och din kropp kommer må väldigt bra i längden. När du konditionstränar så tränar du syre upptagningsförmågan vilket är väldigt bra för hälsan. När du styrketränar så tränar du uthållighetsförmågan och att öka prestationsförmågan genom att utmana sig själv på gymmet. Att man alltså under några veckors tid börjar köra med tyngre vikter ifall man nått ”superkompensations fasen”. 
Innan du ska träna så måste din kropp ha fått i sig något några timmar innan. För ifall vi tänker oss att du skippar frukosten och sedan skall träna, då har inte din kropp något att ta upp efter träningen vilket resulterar till onödig träning. Denna fas som kroppen uppnår kallas då för ”katabol fas”. 
Anabol fas är motsatsen till katabol fas. Att du alltså har haft något i magen som kroppen sedan tar upp efter träningen. Ifall kroppen alltid har något att ta upp efter hård träningen, nämligen en macka du åt för några timmar sen så kommer det ge resultat. Och resultat kallas för ”superkompensationen”. Det innebär att du orkar köra med vikterna du körde med sist plus lite till. Den fasen vill alla nå, nämligen superkompensationen.
Motivationen till träning är också väldigt viktigt. Att du använder dig av dagbok där du utvärderar vad du gjort osv. Eller att du fotograferar dig själv år 2009 och sedan jämför med en bild tagen år 2011 då du antagligen tränat hårt och ser resultat. 

http://www.kost-traning.se/ord.aspx?word=Katabol+fas
http://sv.wikipedia.org/wiki/Träning

torsdag 30 januari 2014

Burnout - word finder week5


Words:

1. Chuffed= nöjd
2. Obvious= uppenbar
3. Grudge= agg
4. Trolley= vagn
5. Hardware= hårdvara
6. Flammable= brandfarlig, lättantändlig 
7. Crowding= trängsel 
8. Pelting= bombardemang
9. Gaze= stirra , blicka
10. Growl= morra
11. conscience = samvete
12. Shrug= axelryckning / rycka på axlarna 
15. Dribble= dregla. 
16. Shove= knuffa, stöta
17. Acting odd= agerar udda , konstigt
18. Tensed= spänd
19. Crawl= krypa
20. Cruise= kryssning / kryss